ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนบนเว็บเรื่อง
"การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์"
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย

คุณครูมาลี   วรรณเลิศ


โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) อ.เมือง จ.ลำปาง